Welkom op de website van

VRIENDSCHAP en VERDRAAGZAAMHEID.

 

 

 


BELANGRIJKE MEDEDELING

 

            Op deze website kan men het verhaal lezen over de dictatoriale eigenzinnige eerzucht van Probus Belgium C.I.C. en van het bestuur van Probus Leuven Vesalius. Ik wil dit verhaal brengen voor de Probus leden die er na mij komen omdat ze wel degelijk beseffen dat "dictatoriale eigenzinnige eerzucht" niet kan in een vereniging waar men onderlinge vriendschap en verdraagzaamheid wil beleven.

Probus Belgium C.I.C.

            Onder druk van de Franstalige Probus Belgium regio 5 coördinator, Etienne Gilbart, werd in februari 2015 de “upgrade” van de bestaande drupal 6 naar drupal 7 website met een capaciteit verhoging, onrechtvaardig van tafel geveegd. De drupal "Multi-sites Configuration" website van Probus Belgium werd vervangen door een singel "Single-site Configuration" website. De meer dan 100 Probus clubs van België beschikten niet meer over een eigen website.

            Deze unieke gelegenheid om onze generatie meer en meer vertrouwd te maken met de digitale technologie werd van meer dan honderd "club-ICT-verantwoordelijken" afgenomen. In deze omstandigheden kon ik niet verder functioneren en heb ik mijn ontslag als webmaster Probus Belgium en ICT-Verantwoordelijke van Probus Belgium regio 4, Limburg/Vlaams-Brabant genomen. Onbegrijpelijk voor een Probus Belgium Coördinatie en Informatie Center die ten dienste van de Probus Belgium clubs staat.

 

Probus Leuven Vesalius.

 

            Omwille van een onwettige aanstelling van een ondervoorzitter in november 2015 door het bestuur van Probus Leuven Vesalius wordt de website van Probus Leuven Vesalius niet meer beheerd sinds 06 April 2017.

            Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van Probus Leuven Vesalius, niettegenstaande er twee kandidaten waren, geen geheime verkiezingen gehouden en, zonder meer beslist, een van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. Zonder enige vorm van rechtzetting werd later, in 2018, deze onwettig aangestelde ondervoorzitter, aangesteld als onwettige voorzitter. Bovendien, heeft het voltallig bestuur van 2019-2020 schriftelijk gemeld dat ze niets wil ondernemen om deze onrechtvaardigheid recht te zetten.

           Met deze voorwaarde kon ik niet verder functioneren en heb ik mijn ontslag als webmaster Probus Leuven Vesalius genomen.

           Onbegrijpelijk voor een Probus club waar vriendschap en verdraagzaamheid thuis hoort !

               Sommige Probus clubs namen het initiatief om een eigen website op het internet aan te maken. Om deze clubs te ondersteunen werd deze website ontwikkeld en verschillende clubs werden, en worden nog altijd, door mij ondersteund. Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, kunnen op mijn steun rekenen. Enkele Probus clubs die deze weg al gevolgd hebben zijn:

 

 

             Deze "Probus Drupal 9" website (software versie drupal 9) is een migratie via een "Probus Drupal 8" versie website van de originele "Probus Drupal" website. Deze originele versie in "drupal 7 software" stond op het internet sinds 18 maart 2014.

            Probus Belgium C.I.C. is een Coördinatie en Informatie Center voor de Belgische Probus clubs. Nu nog, in 2020, na zoveel jaren, is de Probus Belgium website geen waardige website om de Probus clubs te vertegenwoordigen op internet en te fungeren als coördinatie en informatie voor de clubs. Het is een zuivere Probus Belgium C.I.C aangelegenheid die door de clubs financieel gesponsord wordt. Daarom werd de website "Probus Drupal" op het internet aangemaakt.

            Etienne Gilbart die destijds, als regionaal coördinator van "Brabant Wallon / Hainaut / Bruxelles",de joomla "Single-site configuration" geëist had, heeft meer dan vier jaar gesukkeld om een website op internet te publiceren. In hoever deze website waardig is om een Probus organisatie van meer dan 4.000 leden te vertegenwoordigen, kan men het best vaststellen met een bezoek van deze website.

           Niettegenstaande het Probus Belgium C.I.C. de functie heeft om een Coördinatie en Informatie Center te zijn voor de Probus clubs, is daar weinig of niets van te merken op de website van Probus Belgium. Het C.I.C. fungeert zoals een bestuur met een dictatoriale eigenzinnige eerzucht. De HEREN, Nationale Coördinatoren, gedragen zich als hoog geplaatste individuen die daarom geen dialoog kunnen voeren met een eenvoudig Probus lid.

           Op vraag van een Probus Belgium regio coördinator om mooie websites te maken, heb ik de website : "Probus Vlaanderen" ontwikkeld. Om de Nederlandstalige Probus clubs toch een website met informatie voor de clubs te bezorgen werd in november 2019 deze website op internet gezet. De nationaal coördinator, Gauthier De Branbandere, samen met alle Nederlandstalige Probus clubs werden hiervan in kennis gesteld. Op mijn vraag aan het Probus Belgium C.I.C. of dit initiatief positief onthaald en gesteund zou worden kreeg ik vooreerst geen antwoord. Het bleef stil !

            Om Probus leden en vrienden te steunen in de "Covid-9 lockdown" periode, werd, via de website "Probus Vlaanderen" een actie ondernomen: "BLIJF IN UW KOT". Dit werd door velen positief ervaren. De website had op enkele dagen meer dan duizend vijfhonderd bezoekers. En toen, in maart 2020, vond het Probus Belgium C.I.C. het nodig om onwettige eisen te stellen. Ik zou alle domeinnamen met de term "Probus" van het internet moeten verwijderen, teksten die zogezegd van het jaarboek werden gekopieerd verwijderen en alle links naar Probus Belgium club websites verwijderen.

           De websites zijn wettelijk, teksten zijn geen kopie, alle links mogen wettelijk en alles blijft op het internet. Deze website heeft de nodige instructies om een eigen website aan te maken. Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, zal ik verder met raad en daad steunen.

 

Lees het verhaal: