PROBUS WEBSITES HISTORIEK

          In 1999 verscheen de eerste Probus website op het internet. Met de oprichting van het C.I.C. van Probus Belgium in 2001 werd deze website "officialized".

          In 2011 werd een nieuwe "drupal-multi-sites" configuratie op internet geplaatst. Alle Probus clubs beschikten over een eigen website, publiek voor iedere website bezoeker en ook privaat voor de leden van de club.

          In 2014 werd deze website vervangen door een "joomla-single site" configuratie website. Zoals gemeld door het C.I.C. verscheen dit zorgenkind pas midden 2016 weer op het internet. Deze Probus Belgium website is hoofdzakelijk een weergave van het Probus Belgium C.I.C. en niet meer een website voor de Probus clubs. De Probus clubs beschikken niet langer meer over een eigen website. Noodgedwongen namen verschillende Probus clubs het initiatief om een eigen website op internet aan te maken.

          Om de tekorten van al die jaren t.o.v. de Probus clubs door de nationale Nederlandstalige Probus Belgium website aan te vullen, werd in november 2019 een website ontwikkeld met de naam: ‘Probus Vlaanderen’ in de domeinnaam.

          De domeinnaam geeft de ligging van de 4 Belgische culturele Nederlandstalige regio's, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg/Vlaams Brabant en Brussel, duidelijk weer. Deze website werd ontwikkeld in windows 10 en gebruikt "FIREFOX" als browser. Test deze website en stel vast dat men met één klik onmiddellijk een Belgische Nederlandstalige Probus club bereikt.

          Probus clubs die nog geen eigen website hebben, kunnen nu op deze website hun club gegevens aanmaken voor iedere website bezoeker. Een privaat blad voor hun leden is ook beschikbaar voor de clubs die deze optie willen gebruiken. Probus clubs die de kennis in huis hebben, kunnen zoals al verscheidene clubs gedaan hebben, een volledige eigen website ontwikkelen. Zoals in het verleden zullen deze clubs op mijn hulp kunnen rekenen.

          Om Probus leden en vrienden te steunen in de "Covid-9 lockdown" periode, werd op de website een menu aangemaakt: "BLIJF IN UW KOT". Dit werd door velen positief ervaren. De website had op enkele dagen meer dan 1.500 bezoekers. En toen, in maart 2020, vond het Probus Belgium C.I.C. het nodig om onwettige eisen te stellen. Ik zou alle domeinnamen met de term "Probus" van het internet moeten verwijderen, teksten die zogezegd van het jaarboek werden gekopieerd verwijderen en alle links naar Probus Belgium club websites verwijderen.

          Een jaar later, in maart 2021, stond de teller al op meer dan 6.700 bezoekers. Ik heb 4 (vier) pogingen ondernomen om de onenigheid die er was op te lossen en om de website van Probus Vlaanderen te integreren in het Probus Belgium gebeuren. Voorstellen om de huidige website van Probus Belgium te verfijnen en eventueel een website voor de Franstalige Probus clubs op internet aan te maken naar het voorbeeld van de Probus Vlaanderen website werden verworpen.

          Alle websites met het woord 'Probus' in de domeinnaam zijn wettelijk; de teksten zijn geen kopie, alle links mogen wettelijk en alles blijft op het internet.

           Of men het graag leest of niet, de historiek van de Probus websites blijven onuitwisbare feiten. Het is de bedoeling om er de nodige lessen uit te leren en dit in de toekomst te voorkomen. Als men zich aangesproken voelt, zoveel te beter; dan is de kans groter dat men niet in herhaling zal vallen. Steek deze historiek niet in een doofpot want alle Probus Belgium leden mogen dit verhaal kennen.Roger Leppens
Lid van Probus Leuven Vesalius
Lid van Probus Genk Martinus
Lid van Probus Global
Webmaster Probus Vlaanderen
Webmaster Probus Drupal9
Webmaster Zeezicht Oostende
Ex webmaster Probus Belgium
Ex Ict-Verantwoordelijke Probus Limburg/Vlaams Brabant
Ex webmaster Probus Leuven Vesalius
Website, Probus Genk Martinus, design & development
Website, Probus Tongeren Ambiorix, design & development